گروه: 
حكمرانی و مدیریت نوآوری
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران خارج از پژوهشکده / سازمان: 
دکتر موسوی درچه
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر نگار ارمغان
تاریخ شروع: 
1400
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
بودجه طرح: 
200 میلیون تومان
اعتبار داخلی: 
داخلی
مفهوم زنجیره ارزش به نوعی نشان دهنده کلیه فعالیتهایی است که در ایجاد ارزش برای محصول یا خدمات سازمان، نقش دارند. بر این اساس، کلیه فعالیتهای ارزشی را می توان بر اساس نقش و تاثیر آنها در زنجیره ارزش دسته بندی کرد . به علاوه، در درون هر کدام از این پیوندها فعالیتهایی به عنوان زیر مجموعه وجود دارد.
بطور کلی کارکردهای کسب و کار زنجیره ارزش به پنج حوزه تقسیم شده اند: تحقیق و توسعه، طراحی محصولات ، خدمات و یا فرآیندها ، تولید ، بازاریابی و فروش. خدمات مشتری با توجه به زنجیره ارزش ، بازیگران دو حوزه انرژی بادی و فتوولتائیک شناسایی شده و توانمندی های فنآورانه و نوآورانه آنها احصا می گردد ، سپس با توجه به اسناد بالادستی و پیش بینی تقاضای داخلی و بازاریابی منطقه ، فنآوریهای دارای الویت و جذابیت تشخیص داده می شود و در نهایت ماتریس جذابیت و توانمندی رسم می گردد.  بر اساس این ماتریس پرتفولیوی سیاستی برای گسترده سازی و تعمیق افزایش سطح فنآوری صورت می پذیرد.

 
نوع کارفرما: 
سایر(صندوق حمایت از پژوهشگران،فناوران و ...)
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.