گروه: 
حكمرانی و مدیریت نوآوری
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
ناظر طرح خارج از پژوهشکده / سازمان: 
شرکت نوم آریا تدبیر
تاریخ شروع: 
1394
تاریخ خاتمه: 
1395
وضعیت: 
خاتمه یافته
اجراي هر پروژه اي مستلزم سرمايه‌گذاري و تخصيص و صرف منابع به منظور حصول اهداف و نتايج مشخص از پروژه است. مطالعات امكان‌سنجي عموما با تشخيص نياز توسط مالك پروژه، سرمايه‌گذار در راستاي هدف‌گذاري و سياست‌گذاري برنامه‌هاي بلند‌مدت يك سازمان صورت مي‌گيرد. اين طرح، يك پروژه مطالعاتي و پژوهشي به منظور شناسايي، مطالعه و امكان‌سنجي اقتصادي و فني بازار ماشين‌آلات شركت نوم‌آليانس در كشورهاي ايران، آذزبايجان، عراق و امارات متحده عربي به منظور برنامه‌ريزي براي پروژه‌هاي آتي اين شركت در همكاري‌هاي بين‌المللي آن است. در اين مطالعه امكان‌سنجي، هدف، تشخيص درست نيازها و تحليل گزينه‌هاي پتانسيل و ارزيابي فني و اقتصادي آنها براي توسعه فعاليتهاي و مراودات بين‌المللي است. مطالعات امكان‌سنجي طي مراحل مختلف، صورت مي‌گيرد. به صورت دقيق‌تر در اين پژوهش مطالعه و شناسايي سوابق شركتها، محصولات توليدي آنها، مطالعه نيازهاي آنها براي خريد ماشين‌آلات مورد نياز به منظور توليد محصولاتشان به صورت منطقه‌اي در كشورهاي منتخب بررسي مي‌گردد. منابع اين مطالعه از طريق پژوهش ميداني در ايران و كتابخانه‌اي در سایر کشورهای مورد مطالعه در این طرح، گردآوری و مورد تحليل قرار خواهند گرفت.
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
شرکت نوم آریا تدبیر
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.