ارزیابی طرحهای کارگروه تخصصی "مهندسی صنایع و مدیریت فناوری"، 33 امین جشتواره بین المللی خوارزمی از تاریخ  99/09/18 آغاز گردید.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.