به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، کرسی نظریه پردازی، نقد و مناظره این مرکز با عنوان «آینده نگاری انتقادی گذار» با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این نشست مجازی که روز یکشنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰ با ارائه خانم دکتر طاهره میرعمادی، عضو هیات علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی برگزار شد، آقای دکتر فرشاد مومنی و آقای دکتر حبیب الله طباطبائیان اعضاء هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و آقای دکتر عباس منوچهری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، به عنوان ناقد و خانم دکتر پریسا علیزاده، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، به عنوان دبیر نشست شرکت داشتند.

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.