پژوهشکده مطالعات فناوریهای نوین از دی ماه سال جاری عضو جدیدی را به پژوهشکده خود افزود. خانم مهندس آذر محسنیان اکنون با عنوان مسئول دفتر و کارشناس در پژوهشکده مشغول کار می باشند
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.