.
پژوهشکده مطالعات فناوریهای نوین از آبان ماه سال جاری عضو جدیدی را به هیات علمی خود افزود. آقای دکتر مسلم موسوی درچه پژوهشگر پسا دکتری پژوهشکده هماکنون با عنوان استادیار در پژوهشکده مشغول کار می باشند
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.