خلاصه ای از فعالیتهای پژوهشکده مطالعات فناوریهای نوین  از سال 1397 تا 1399 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.