شماره سوم از دوره هفتم فصلنامه مدیریت توسعه فناوری با مقالاتی در حوزه مدیریت نوآوری  و کارآفرینی در بخش های گردشگری، نرم افزارهای موبایل و کسب و کارهای دیجیتالی منتشر گردید. فصلنامه مدیریت توسعه فنآوری بر اساس تفاهمنامه بین سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی و انجمن مدیریت فنآوری منتشر می شود و سردبیری آنرا دکتر منوچهر منطقی بر عهده دارد.
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.