ابلاغیه  طرح پژوهشی آقای دکتر جزنی دانشیار پژوهشکده مطالعات فناوریهای نوین تحت عنوان  طراحی مدل رشد شرکت‌های دانش بنیان با رویکرد شرکت‌های دانش بنیان مستقر درمرکز رشد  سازمان که در جلسه صد و بیست و ششم شورای تخصصی پژوهش و فنآوری مورخ 6  اسفند سال جاری ،  به تصویب رسیده بود ،صادر گردید
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.