طرح با عنوان "الزامات تحريك بازار در نظام ملي نوآوري" مجری: آقای دکتر حجت اله حاجی حسینی، در جلسه  گروه و شورای علمی پژوهشکده در تاریخ 99/09/24 خاتمه یافت.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.