طرح بيروني با عنوان "تعيين درجه توسعه‌يافتگي استان‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و زيربنايي" مجریان: آقاي دكتر قاسم رمضانپور نرگسي و خانم دكتر نگين فلاح حقيقي در جلسه شوراي ارزیابی طرحها در تاریخ 1400/04/01  خاتمه یافت.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.