در روز یکشنبه مورخ 1400/10/12
آقای دکتر عشوری رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و دکتر میر عمادی رئیس پژوهشکده  مطالعات فناوری های نوین با آقای دکتر خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم جلسه ی در خصوص پیگیری تفاهم نامه بین سازمان و معاونت در حوزه مطالعات توسعه تکنولوژی به بحث و تبادل نظر پرداختند و در این جلسه میرعمادی اطلاعاتی در رابطه  با مطالعاتی که درباره ی نظام های ملی نوآوری انجام یافته است ارائه داد و معاونت نیز نیازهای تحقیقاتی مورد نظر خود را بیان کرد. در این جلسه مقرر شد تعاملات دو طرف در هفته های آینده ادامه یابد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.