به
به منظور بررسی زمینه های همکاریهای پژوهشی بین پژوهشکده مطالعات فنآوریهای نوین و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت وابسته به نهاد ریاست جمهوری و پژوهشکده مطاعلت فنآوری ، در روز 14 اسفند 1398 ، جلسه ای در دفتردکتر طاهره میرعمادی با حضور  آقایان دکتر عبدالهی نسب و آقای مهندس نظری روسای کار گروه آب هر دو نهاد تشکیل شد و در مورد
. پروژههای  انجام شده در حوزه آب و امکان همافزایی بین گروهها مذاکره به عمل آمد و مقرر شد در همین راستا مذاکرات برای ایجاد زمینه برای عقد تفاهمنامه سه جانبه ادامه یابد.  
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.