بررسي پرونده جذب متقاضيان عضو هيات علمي و مصاحبه هاي علمي براي فراخوان بهمن 1399 پايان يافت.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.