تولیدات علمی پژوهشکده مطالعات فناوریهای نوین در حوزه چاپ مقالات، کتابها، شرکت در کنفرانس های علمی، تعداد طرح های خاتمه یافته  از سال 1397 تا 1399 به شرح  زیر می باشند:
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.