طرح پژوهشی داخلی و بین پژوهشکده ای، مبتنی بر یکی از محورهای کلان سازمانی با عنوان "مطالعات امکان سنجی به منظور تجاری سازی نوارهای مغناطیسی آمورف انجماد سریع شده" مجری: خانم دکتر نگار ارمغان و همکار  آقای دکتر فرزاد شهری با همکاری پژوهشکده مطالعات فناوریهای نوین و پژوهشکده مواد و انرژی ها نو در تاریخ 1400/04/22 به منظور اجرا در شورای ارزیابی طرحها مصوب گردید.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.