در جلسه شورای تخصصی مورخ 24 فروردین 1400 ، طرح «پژوهش و تحلیل جذابیت زنجیره ارزش سامانه های تولید برق از انرژی های تجدید پذیر و ارائه برنامه مناسب برای آن، فاز اول: بادی و .خورشیدی» با اجرای دکتر طاهره میرعمادی به تصویب رسید
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.