طرح بيروني با عنوان "تعيين درجه توسعه‌يافتگي استان‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و زيربنايي" در جلسه شوراي علمي پژوهشكده مطالعات فناوري‌هاي نوين مورخ 21 / 04 / 99 به تصويب رسيد. اين طرح توسط آقاي دكتر قاسم رمضانپور نرگسي و خانم دكتر نگين فلاح حقيقي  و در سطح ملي به انجام خواهد رسيد. 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.