دانشگاه علم و صنعت به مناسبت هفته پژوهش، وبیناری علمی را با موضوع تاریخچه، چالشها و راهکارهای سیاستگذاری توسعه فناوری انرژیهای تجدیدپذیر در ایران در روز سه شنبه، مورخ 23 آذرماه، ساعت 17 تا 18:30 با ارائه دکتر موسوی درچه، استادیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی و رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر کشور برگزار خواهد کرد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.