در تاریخ 25 فروردین 1400 با حضور استاد راهنما، آقای دکتر حاجی حسینی و اساتید مشاور آقای دکتر قاسم رمضانپور نرگسی و خانم دکتر میرعمادی، جلسه پیش دفاع رساله دانشجو آقای علی دینی ترکمانی تحت عنوان «تدوین الگوی توسعه صنعت خودروسازی در متن اقتصاد نفتی ایران (رویکرد نمادگرایی تکاملی)» برگزار شد. داور بیرونی آقای دکتر فرشاد مومنی و داوران داخلی خانم ها دکتر ارمغان و دکتر فلاح در این جلسه حضور داشتند.  
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.