برگزاری جلسه تبادل تجربه مدیریت تحقیق و توسعه در حوزه های آب و انرژی

روز شنبه مورخ 17 خرداد سال جاری، هیأتی مرکب از خانم مهندس قدیری به همراه خانم مهندس رحمتی و آقای مهندس رویانی از دفتر فناوری پژوهشگاه نیرو، در جلسه ای جهت بررسی پروژه استخراج الویت های تحقیق و توسعه آب، شرکت کردند. در این جلسه که از ساعت 10 لغایت 13 به طول انجامید خانم دکتر میرعمادی، مجری پروژه و دیگر اعضای گروه پژوهشی، پروژه را از نظر روش شناسی و محتوا معرفی کردند و به پرسشهای نمایندگان پژوهشگاه نیرو پاسخ دادند.
در پایان جلسه نمایندگان دفتر فناوری پژوهشگاه نیرو نیز متقابلا از تیم پژوهشی دعوت کردند که در جلسه ای جهت بررسی تجارب پژوهشگاه نیرو در محل پژوهشگاه حضور بهم رسانند. 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.