.​با توجه به ضرورت تداوم فعالیتهای پژوهشکده در کنار رعایت  فاصله گذاری اجتماعی، پژوهشکده مطالعات فناوریهای نوین جلسات هیات علمی  و کمیته ترفیع خودرا به صورت منظم از طریق نرم افزار اسکایپ و به صورت ویدئوکنفرانس برگزار می کند.

این جلسات تاکنون در روزهای 6 اردیبهشت و 20 اردیبهشت تشکیل شده و در طی آن مصوبات مرتبط با تمدید زمان طرح ها ، تمدید سنوات دانشجویان ، تصویب ترفیع اعضای هیات علمی و راهکارها در حوزه های کارآموزی و تسریع تدوین کارنامه پژوهشکده مورد بحث و تصویب قرار گرفته است. 
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.