كميته علمي كارگروه تخصصي "مديريت فناوري و مهندسي صنايع" در خصوص 34 امين  جشنواره بين المللي خوارزمي با حضور اعضاي محترم سازماني و داوران محترم بيروني در تاريخ 99/10/10 تشكيل گرديد. در اين جلسه اعضاي كميته تخصصي در خصوص هشت طرح ارزيابي شده توسط داوران بحث و تبادل نظر كردند.


 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.