دکتر حسن زمانیان، معاون وزیر و رئیس محترم سازمان با صدور حکمي، دكتر جمال خانی جزنی را به عنوان " رئيس پژوهشكده مطالعات فناوریهای نوین" سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران منصوب کرد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.