در روز سه شنبه 30آذرماه 1400 جناب دکتر محمد علی زلفی گل وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به همراه معاون پژهشی جناب آقای دکتر صالحی و معاون فناوری و نوآوری جناب آقای دکتر خیرالدین طی بازدیدی از غرفه پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین در جریان فعالیت های این پژوهشکده قرار گرفتند. در این بازدید ، رییس پژوهشکده توضیحاتی در مورد طرحهای در دست اجرا و خاتمه یافته این پژوهشکده ارائه کرد..
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.