در روز دو شنبه 2خردادماه 1401جناب دکتر حسن زمانیان ریاست محترم سازمان به همراه مشاور محترم سازمان جناب آقای امانی، ریاست محترم پژوهشگاه جناب آقای دکتر فیروزمند و رئیس محترم علوم و فناوری سازمان جناب آقای دکتر مظفری طی بازدیدی از پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین در جریان فعالیت های این پژوهشکده قرار گرفتند. در این بازدید ، رییس پژوهشکده توضیحاتی در مورد طرحهای در دست اجرا و خاتمه یافته و این پژوهشکده ارائه کرد.پس از آن هیات بازدید کننده اولویت های پژوهشی سازمان را در حوزه تخصصی پژوهشکده مطالعات به سمع حاضران رسانیدند. 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.