در تاریخ 25 فروردین سال جاری با حضور اساتید راهنما، آقایان دکتر نرگسی و الیاسی و اساتید مشاور، خانم ها دکتر فلاح و دكتر ارمغان، دانشجو آقای مهندس مهدی فیروز پروپوزال خود را تحت عنوان «طراحی چارچوب برنامه شتابدهی کسب و کار شرکتی» ارائه کردند. داور خارجی این پروپوزال نیز آقای دکتر زالی و داوران داخلی خانم دکتر میرعمادی و آقای دکتر جزنی بودند.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.