کارگروه داخلی جذب پژوهشکده مطالعات فناوریهای نوین برای احراز صلاحیت داوطلبان در نیمه دوم سال 1399، کار خود را آغاز کرد. در این نوبت، متقاضیان برای جذب در گروه آینده پژوهی مصاحبه خواهند شد.این کارگروه به زودی تاریخ مصاحبه با داوطلبان را اطلاع رسانی خواهد کرد.

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.