سازمان: 
پژوهش های علمی و صنعتی ایران پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین
کمیته علمی: 
استاد: دکتر سید علی ایازی 
روزهای 14 و 16 آذرماه 
ساعت 10 الی12:30
بصورت مجازی برگزار می گردد
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.