مرتبه علمی: 
کارشناس ارشد پژوهشی
سمت: 
کارشناس پژوهشی
گروه پژوهشی: 
زیست فناوری صنعتی و محیط زیست
ایمیل: 
farzaneh_salami@yahoo.com
farzanehsalami2017@gmail.com
تلفن: 
021-57416474
فاکس: 
021-57416803

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.