مرتبه علمی: 
کارشناس پژوهشی
گروه پژوهشی: 
گروه زيست انرژی و فرآيندهای تبديلی
ایمیل: 
s_jafary@live.com
تلفن: 
56276326-2351
فاکس: 
02156276636

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.