مرتبه علمی: 
دانشیار
گروه پژوهشی: 
زیست فناوری صنعتی و محیط زیست
ایمیل: 
ghobadnejhad@gmail.com
ghobadnejhad@irost.ir
تلفن: 
021-57416814

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.