مرتبه علمی: 
دانشیار
گروه پژوهشی: 
گروه زيست انرژی و فرآيندهای تبديلی
تلفن: 
002157416640
فاکس: 
002156276636

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.