مرتبه علمی: 
استادیار
گروه پژوهشی: 
زیست فناوری صنعتی و محیط زیست
ایمیل: 
f.rezvani@irost.ir
fariba.rezvani@ut.ac.ir

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.