گروه: 
زیست فناوری صنعتی و محیط زیست
همکاران پژوهشکده: 
دکتر محسن واعظ
دکتر جعفر همت
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر حمیده افقی
تاریخ شروع: 
1390
تاریخ خاتمه: 
1393
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران
بودجه طرح: 
735 میلیون ریال
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.