گروه: 
گروه زیست فناوری پزشکی و صنایع داروئی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران پژوهشکده: 
دکتر فرزانه عزیز محسنی
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر خسرو حسینی پژوه
تاریخ شروع: 
1399
تاریخ خاتمه: 
1401
وضعیت: 
جاری
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.