گروه: 
گروه زيست انرژی و فرآيندهای تبديلی
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر داود زارع
تاریخ شروع: 
1394
تاریخ خاتمه: 
1395
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
اداره كل محيط زيست اذربايجان غربي
بودجه طرح: 
1570 میلیون ریال
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
اداره كل محيط زيست اذربايجان غربي
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.