گروه: 
گروه زيست انرژی و فرآيندهای تبديلی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران پژوهشکده: 
مهندس ساناز جعفري
مهندس علی شیخی نژاد
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر محسن واعظ
تاریخ شروع: 
1391
تاریخ خاتمه: 
1394
وضعیت: 
خاتمه یافته
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.