گروه: 
گروه زيست انرژی و فرآيندهای تبديلی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران پژوهشکده: 
مهندس ساناز جعفري
مهندس علی شیخی نژاد
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر ناهید بختیاری
تاریخ شروع: 
1391
تاریخ خاتمه: 
1394
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
معاونت علمي فناوري
بودجه طرح: 
میلیون ریال 1000
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.