گروه: 
گروه زيست انرژی و فرآيندهای تبديلی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر نسرین معظمی
تاریخ شروع: 
1374
تاریخ خاتمه: 
1377
وضعیت: 
خاتمه یافته
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
سازمان و موسسه تحقیقات آب و خاک
درصد مشارکت کارفرما: 
50%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.