گروه: 
گروه زيست انرژی و فرآيندهای تبديلی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران پژوهشکده: 
دکتر سید محمد حیدریان
همکاران خارج از پژوهشکده / سازمان: 
دکتر رضا رنجبر
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر سید سعید میردامادی
تاریخ شروع: 
1383
تاریخ خاتمه: 
1385
وضعیت: 
خاتمه یافته
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.