گروه: 
گروه زيست انرژی و فرآيندهای تبديلی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران پژوهشکده: 
مهندس علی شیخی نژاد
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر نسرین معظمی
تاریخ شروع: 
1388
تاریخ خاتمه: 
1389
وضعیت: 
خاتمه یافته
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.