گروه: 
زیست فناوری صنعتی و محیط زیست
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
ناظر طرح خارج از پژوهشکده / سازمان: 
کامبیز اکبری
تاریخ شروع: 
1392
تاریخ خاتمه: 
1400
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
صندوق حمايت از پژوهشگران
بودجه طرح: 
150
نوع کارفرما: 
سایر(صندوق حمایت از پژوهشگران،فناوران و ...)
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.