گروه: 
گروه زیست فناوری پزشکی و صنایع داروئی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران پژوهشکده: 
دکتر زهرا امینی بیات
تاریخ شروع: 
1395
تاریخ خاتمه: 
1397
وضعیت: 
خاتمه یافته
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
مرکز تحقیقات باروری و ناباروری صارم
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.