گروه: 
زیست فناوری صنعتی و محیط زیست
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر جعفر همت
تاریخ شروع: 
1392
تاریخ خاتمه: 
1395
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
شركت نساجي فرخ سپهر كاشان
بودجه طرح: 
36
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
شركت نساجي فرخ سپهر كاشان
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.