گروه: 
گروه زيست انرژی و فرآيندهای تبديلی
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر مهرداد آذین
تاریخ شروع: 
1390
تاریخ خاتمه: 
1395
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
معاونت علمي و فناوري
بودجه طرح: 
1200
نوع کارفرما: 
سایر(صندوق حمایت از پژوهشگران،فناوران و ...)
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.