گروه: 
گروه زیست فناوری پزشکی و صنایع داروئی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران خارج از پژوهشکده / سازمان: 
،موسوي موحدي منصوره، مظاهري مريم، سلامي مريم، مصلحي شاد امير، نياسري سعيد فائزه موسوينگار چيلانچي
تاریخ شروع: 
1394
تاریخ خاتمه: 
1395
وضعیت: 
خاتمه یافته
نوع کارفرما: 
سایر(صندوق حمایت از پژوهشگران،فناوران و ...)
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.