گروه: 
گروه زیست فناوری پزشکی و صنایع داروئی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1393
تاریخ خاتمه: 
1395
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
شبكه شرق مديترانه اي ژنوميكس و بيوتكنولوژي سلامت
بودجه طرح: 
150 میلیون ریال
نوع کارفرما: 
سایر(صندوق حمایت از پژوهشگران،فناوران و ...)
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.