گروه: 
زیست فناوری صنعتی و محیط زیست
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر خسرو رستمی
تاریخ شروع: 
1396
تاریخ خاتمه: 
1398
وضعیت: 
خاتمه یافته
بودجه طرح: 
300
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.