گروه: 
گروه زيست انرژی و فرآيندهای تبديلی
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر عباس فرازمند
تاریخ شروع: 
1395
تاریخ خاتمه: 
1396
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
راه آهن جمهوری اسلامی ایران
بودجه طرح: 
1110 میلیون ریال
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
راه آهن جمهوری اسلامی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.