نشريه عتف شماره 57 شهريور 1401 منتشر شد
وزارت عتف از دریافت نظرات و پیشـنهادات در جهت بهبود و ارتقاي کیفی این ماهنامه استقبال نموده است
فایل مربوطه پیوست می باشد
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.